Wypełnij deklarację NIP-2 on-line teraz >

Wypełnij NIP-2 teraz >

Deklaracja NIP-2.pl

Druk NIP-2 służy rejestracji podmiotu dla celów podatkowych. Do wypełnienia i złożenia druku obowiązane są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące podatnikami lub płatnikami podatku lub płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne.

Wypełnij formularz deklaracji NIP-2 w programie fillUp

Wydrukuj NIP-2 lub wyślij elektronicznie do e-deklaracje.gov.pl

Fillup pobierz - za darmo za darmo Uruchom wersję on-line teraz >
  • wersja dla Windows
  • wersja dla Mac OS
  • wersja dla Linux
  • wersja dla iPad
  • wersja dla Android
  • uruchom on-line

Dla firm 90 dni bez żadnych limitów.

Do użytku prywatnego za darmo na zawsze!

Zgłoszenie spółki cywilnej a NIP

Spółkę cywilną rejestruje się w US niezależnie od rejestracji jej wspólników. Taka sytuacja ma miejsce, gdy spółka pełnić będzie rolę płatnika podatku lub składek ubezpieczeniowych (NSA z 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2375/12).

Zgłoszenie Sp. z o.o. a NIP

Zgłoszenia na NIP-2 można dokonywać łącznie z przedstawieniem pism do KRS lub samodzielnie występować do urzędu skarbowego z przedstawionymi dokumentami spółki, celem nadania jej numeru NIP. 

Błędy w NIP-2

Prawidłowe wypełnienie druku NIP-2 jest istotne, gdyż nie ma przepisów zobowiązujących organ skarbowy, do wezwania do usunięcia uchybień.