Witamy na NIP-2.pl

Jeśli masz problem z wypełnieniem formularza nip 2, to strona nip-2.pl pomoże ci w rozwiązaniu twoich problemów.
Ten druk pit składa podmiot podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu, tj. osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Z deklaracji nie skorzystają zatem podatnicy prowadzący wyłącznie samodzielną działalność gospodarczą.Formularz nip 2 jest informacją zarówno rejestracyjną, jak i aktualizacyjną. NIP nadawany jest od chwili, kiedy podmiot stał się zobowiązany do jego posiadania, a zatem od chwili, gdy stał się podatnikiem czy płatnikiem. Przed rozpoczęciem działalności formularz ten musi zostać wypełniony i przekazany do Urzędu Skarbowego dla celów nadania podmiotowi numeru nip.

A więc składając pity podmiot musi mieć wcześniej już nadany numer nip. Pity zawierają bowiem pozycję – nip podatnika. W przypadku podatników składających nip 2, numer identyfikacji podatkowej musi być nadany już wcześniej, przed złożeniem deklaracji rocznych.
NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:

  • przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy;
  • przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.